Drechtsteden KinesiologieEMB bloedtest

Energetisch Morfologisch Bloedonderzoek kan een aanvulling zijn op de intake die ik bij je afneemt. Wat zegt die term?

Morfologisch slaat op de organen en weefsels van een organisme. Het lab analyseert enerzijds het bloed op microscopisch niveau. Anderzijds analyseert het lab op energetisch niveau. Einstein leerde ons al dat alles en iedereen uit energie bestaat. Energie is dus de basis van het universum, maar dat is lang niet altijd zichtbaar. Daarentegen zijn deze gewaarwordingen wel op andere manieren waar te nemen. Denk hierbij aan je ademhaling of emoties.

Klinkt zweverig? Dat valt wel mee!

Energetica wordt al sinds oudsher in de alternatieve geneeskunde toegepast. Zo zijn de meridianen en chakra’s binnen de Chinese en Ayurvedische geneeskunde onderdelen van energetische therapie. Ook artsen in de reguliere geneeskunde houden zich bezig met energetische waarden, hetzij op biochemisch niveau. Energetische therapie richt zich op het herstellen van de balans tussen onze fysieke en energetische kant.

Een kijkje in je bloed geeft een beter beeld van het totale plaatje. Met deze test krijg je inzicht in de reguliere waarden zoals de bloedplaatjes, hemoglobine, rode bloedcellen en witte bloedcellen. Maar het kan ook verschillende tekorten, belastingen en verstoringen  aan het licht brengen. Denk dan aan vitaminen- en mineralen tekorten, darm- en leververstoringen, vrije radicalen belasting, bacteriële en virale belastingen, hormoonbalans, lactose, suiker, soja en gluten belasting enz.

Vervolgens maak ik de vertaalslag naar de praktijk en krijg je (suppletie)adviezen mee.

Je hebt op deze manier een snelle inkijk in hoe je lichaam in zijn totaliteit ervoor staat.

De hiervoor beschreven werkwijze als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek.

De suppletie-adviezen die worden gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld vitamine B12 supplement bij een B12 deficiëntie of ijzer tabletten bij een wat te lage ijzerstatus.

Het is niet noodzakelijk om deze test te doen.