Drechtsteden KinesiologieDisclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.drechtstedenkinesiologie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Drechtsteden Kinesiologie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Drechtsteden Kinesiologie te mogen claimen of te veronderstellen.

Drechtsteden Kinesiologie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Drechtsteden Kinesiologie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.drechtstedenkinesiologie.nl op deze pagina.

Klachten

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot:

  • de therapeut
  • de beroepsorganisatie van de therapeut (BATC of MBOG)
  • tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.