Drechtsteden KinesiologieKinesiologie

© Inge Burgerhof – video

Kinesiologie, wat letterlijk  ‘De leer van de beweging’ betekent, is een therapeutische manier van werken waarbij ik gebruik maak van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in jou lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld.

Ik kan jou via de spiertesten inzicht geven in de oorzaak van je klachten. De testen vormen de puzzelstukjes die uiteindelijk met elkaar een beeld vormen van het hoe en waarom van de klacht. Er worden relaties gelegd met stress uit het heden, maar ook uit het verleden omdat het lichaam negatieve ervaringen lang kan vasthouden. Als het plaatje zo compleet  mogelijk is, test ik uit, wederom door middel van spiertesten, wat de beste manier is om jou weer in balans te brengen en hoe jij je zelf genezend vermogen het beste kan stimuleren. Want de eerste stap op weg naar genezing is inzicht in de oorzaak van je klachten.